Бизнес съвети

Основната роля на всеки бизнес съвет е да привлече в своята структура представители на МСП, браншови организации, стопански и търговки камари, представители на местна власт и общинска и областна администрация и предприемачи

Област Хасково
България
Mатериали

В Бизнес съвета в сектор Материали и технологии, сформиран на територията на област Хасково има активно участващи 11 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Смолян

В Бизнес съвета в сектор Здравеопазване, сформиран на територията на област Смолян има активно участващи 5човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Смолян

В Бизнес съвета в Агро – хранителен сектор, сформиран на територията на област Смолян има активно участващи 10 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Смолян

В Бизнес съвета в сектор Текстилна индустрия, сформиран на територията на област Смолян има активно участващи 10 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Смолян

Бизнес съвета в сектор Туризъм, сформиран на територията на област Смолян има активно участващи 10 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Кърджали

В Бизнес съвета в сектор Възобновяеми енергийни източници, сформиран на територията на област Кърджали има активно участващи 6 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Кърджали
България
Mатериали

В Бизнес съвета в сектор Материали и технологии, сформиран на територията на област Кърджали има активно участващи 7 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Кърджали

В Бизнес съвета в сектор Здравеопазване, сформиран на територията на област Кърджали има активно участващи 5човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Кърджали

В Бизнес съвета в Агро – хранителен сектор, сформиран на територията на област Кърджали има активно участващи 11 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Кърджали

В Бизнес съвета в сектор Текстилна индустрия, сформиран на територията на област Кърджали има активно участващи 14 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Кърджали

В Бизнес съвета в сектор Управление на отпадъците, сформиран на територията на област Кърджали има активно участващи 5 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Хасково

В Бизнес съвета в сектор Текстилна индустрия, сформиран на територията на област Хасково има активно участващи 11 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Благоевград

В Бизнес съвета в сектор Текстилна индустрия, сформиран натериторията на област Благоевград има активно участващи 17 човека. По време назаседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Смолян
България
Mатериали

В Бизнес съвета в сектор Материали и технологии, сформиран на територията на област Смолян има активно участващи 11 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Благоевград
България
Mатериали

В Бизнес съвета в сектор Материали и технологии, сформиран на територията на област Хасково има активно участващи 22 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Хасково

В Бизнес съвета в сектор Здравеопазване, сформиран на територията на област Благоевград има активно участващи 7 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Благоевград

В Бизнес съвета в сектор Здравеопазване, сформиран на територията на област Благоевград има активно участващи 23 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Хасково

В Бизнес съвета в сектор Туризъм, сформиран на територията на област Хасково има активно участващи 19 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Благоевград

В Бизнес съвета в сектор Туризъм, сформиран на територията на област Благоевград има активно участващи 15 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Смолян

В Бизнес съвета в сектор Възобновяеми енергийни източници, сформиран на територията на област Смолян има активно участващи 15 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Хасково

В условията на най – тежката енергийна криза в последните години, последиците от войната в Украйна и възстановяването на нормалния ритъм на живот след пандемията от Ковид, агро – хранителния сектор среща все по – големи трудности при опазването и отглеждането на качествена продукция, както и реализирането и на пазара.

Област Благоевград

В Бизнес съвета в сектор Управление на отпадъци, сформиран на територията на област Благоевград има активно участващи 10 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Смолян

В Бизнес съвета в сектор Управление на отпадъци, сформиран на територията на област Смолян има активно участващи 27 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Благоевград

В Бизнес съвета в агро – хранителен сектор, сформиран на територията на област Благоевград има активно участващи 19 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Благоевград

В Бизнес съвета в сектор Възобновяеми енергийни източници, сформиран на територията на област Благоевград има активно участващи 24 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.