Tекстилна индустрия

България

Повече за сектор

Tекстилна индустрия

Текстилната промишленост е отрасъл на леката промишленост, при който чрез преработка на растителни, изкуствени и синтетични текстилни влакна се произвежда прежда, нишки и платове. Суровината може да е както с естествен, така и с изкуствен произход. В България има основи за развитие на текстилната промишленост. Представители на този бранш са производителите и търговците на влакна, прежди, платове, кожи в т.ч. производителите на дрехи и обувки от всякакъв вид.

Област Смолян ТИ
България
Tекстилна индустрия

В Бизнес съвета в сектор Текстилна индустрия, сформиран на територията на област Смолян има активно участващи 10 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Кърджали ТИ
България
Tекстилна индустрия

В Бизнес съвета в сектор Текстилна индустрия, сформиран на територията на област Кърджали има активно участващи 14 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Хасково ТИ
България
Tекстилна индустрия

В Бизнес съвета в сектор Текстилна индустрия, сформиран на територията на област Хасково има активно участващи 11 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Благоевград ТИ
България
Tекстилна индустрия

В Бизнес съвета в сектор Текстилна индустрия, сформиран натериторията на област Благоевград има активно участващи 17 човека. По време назаседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.