Област Хасково

България
Mатериали

За съвета

В Бизнес съвета в сектор Материали и технологии, сформиран на територията на област  Хасково има активно участващи 11 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Проблемите, които имат членовете в област Хасково кореспондират със проблемите, които възникват в сектора в цялата страна.

Покупателната способност на потребителите, проблемите, които произтичат от войната в Украйна и високата цена на електроенергията и липсата на квалифицирани кадри, са малка част от тревогите на присъстващите на заседанията.

Екипът по управление на проекта, съвместно с членовете на съвета търси решение на най – назрелите проблеми и работи активно, със съдействието на местните власти, за разрешаването и

Заяви членство