Аграрна индустрия

България

Повече за сектор

Аграрна индустрия

Секторът на аграрната промишленост обхваща всички производители итърговци, чиято сфера на дейност е свързана със селскостопанска дейност: зърнопроизводство (мелничарство), плодове, зеленчуци, подправки в т.ч. и животновъдство.

Към сектора спадат производителите и търговците на захарни изделия,безалкохолни и алкохолни напитки, в т.ч. и производителите на козметичнипродукти (произведени от животински мазнини и естествени материали), екстрактии др.

Този сектор има ключова роля в икономическото развитие на България, тъйкато страната ни има традиции и стандарти в тази област.

No items found.