Област Смолян

За съвета

В Бизнес съвета в сектор Здравеопазване, сформиран на територията на област Смолян има активно участващи 5човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Проблемите, които имат членовете в област Смолян  кореспондират със проблемите, които възникват в сектора в цялата страна.

Обезлюдяването на малките населени места, липсата на кадри – медици, стоматолози и фармацевти, ограничения достъп до здравни грижи са част от големите проблеми в здравеопазването.

Екипът по управление на проекта, съвместно с членовете на съвета търси решение на най – назрелите проблеми в отделните области и работи активно, със съдействието на местните власти, за разрешаването им.

Заяви членство