Здравеопазване

България

Повече за сектор

Здравеопазване

Всичко свързано със сектора на здравеопазване се отнася до опазването на човешкото здраве чрез превенция, диагностициране, терапия на заболявания и травми както и други физически и ментални увреждания при хората.

Представителите на този сектор са здравни специалисти (парамедици или практикуващи лекари), лекарите (във всички направления) и придружаващите медицински екипи, дентални медици, трудови терапевти, физиотерапевти, представители на фармацевтиката, както и други здравни професии в т.ч. заетите в доболнична, болнична и извънболнична помощ.

Област Смолян ЗО
България
Здравеопазване

В Бизнес съвета в сектор Здравеопазване, сформиран на територията на област Смолян има активно участващи 5човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Кърджали ЗО
България
Здравеопазване

В Бизнес съвета в сектор Здравеопазване, сформиран на територията на област Кърджали има активно участващи 5човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Хасково ЗО
България
Здравеопазване

В Бизнес съвета в сектор Здравеопазване, сформиран на територията на област Благоевград има активно участващи 7 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Благоевград ЗО
България
Здравеопазване

В Бизнес съвета в сектор Здравеопазване, сформиран на територията на област Благоевград има активно участващи 23 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.