Новини

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителната промишленост
Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителната промишленост
March 12, 2023

На 11.03.2023 г. от 11:00 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

В гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил
В гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил
March 13, 2023

На 11.03.2023 г. от 12:00 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците
Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците
March 12, 2023

На 10.03.2023г. в град Смолян се проведе заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване
Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване
March 21, 2023

На 20.03.2023 г. от 13:00 часа в гр. Банско се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

В гр. Банско се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците
В гр. Банско се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците
May 21, 2023

На 20.03.2023г. в град Банско се проведе заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

В гр. Хасково се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване
В гр. Хасково се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване
March 22, 2023

На 21.03.2023 г. от 17:00 часа в гр. Хасково се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание в сектор Материали и технологии в гр. Хасково
Проведе се редовно заседание в сектор Материали и технологии в гр. Хасково
March 22, 2023

На 21.03.2023 г. от 16:00 часа в гр. Хасково се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ
Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ
March 23, 2023

На 23.03.2023г. от 17:00 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Възобновяеми енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците
Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците
March 23, 2023

На 23.03.2023г. от 16:00 часа в град Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Туризъм
Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Туризъм
March 26, 2023

На 24.03.2023 г. от 16:00 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Туризъм в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в гр. Смолян
Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в гр. Смолян
March 26, 2023

На 24.03.2023 г. от 17:00 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

В с. Смилян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителния сектор
В с. Смилян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителния сектор
March 28, 2023

На 25.03.2023 г. от 10:30 часа в залата на читалище „Проф. д-р Асен Златаров 1927“, с. Смилян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил в с. Смилян
Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил в с. Смилян
March 28, 2023

На 25.03.2023 г. от 09:30 часа в с. Смилян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се последно заседание на Бизнес съвет в сектор Туризъм
Проведе се последно заседание на Бизнес съвет в сектор Туризъм
March 30, 2023

На 28.03.2023 г. от 16:00 часа в с. Баните се проведе последно редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Туризъм в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се поредно редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии
Проведе се поредно редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии
March 30, 2023

На 28.03.2023 г. от 15:00 часа в с. Баните се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ
Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ
April 11, 2023

На 07.04.2023г. от 16:00 часа в гр. Кърджали се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор възобновяеми и енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителната индустрия в гр. Джебел
Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителната индустрия в гр. Джебел
April 10, 2023

На 07.04.2023 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Община Джебел се проведе поредното редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

В гр. Благоевград се проведе поредното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ
В гр. Благоевград се проведе поредното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ
April 10, 2023

На 08.04.2023г. от 15:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор възобновяеми и енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

В гр. Джебел се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии
В гр. Джебел се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии
April 9, 2023

На 07.04.2023 г. от 14:00 часа в гр. Джебел се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

В гр. Кърджали се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил
В гр. Кърджали се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил
April 10, 2023

На 07.04.2023 г. от 17:00 часа в гр. Кърджали се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

В гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците
В гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците
April 10, 2023

На 08.04.2023г. от 15:00 часа в град Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

В гр. Кърджали се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване
В гр. Кърджали се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване
April 14, 2023

На 12.04.2023 г. от 15:00 часа в гр. Кърджали се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се последното редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителната промишленост
Проведе се последното редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителната промишленост
April 13, 2023

На 12.04.2023 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Кирково се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На 12.04 в Кирково се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил
На 12.04 в Кирково се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил
April 13, 2023

На 12.04.2023 г. от 13:00 часа в с. Кирково се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

В гр. Кърджали се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците
В гр. Кърджали се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците
April 13, 2023

На 12.04.2023г. от 16:00 часа в град Кърджали се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание в сектор Туризъм
Проведе се редовно заседание в сектор Туризъм
September 21, 2022

На 20.09.2022 г. от 18:00 часа в зала „Знание“ гр. Хасково се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Туризъм в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвета в Агро – хранителния сектор
Проведе се редовно заседание на Бизнес съвета в Агро – хранителния сектор
December 5, 2022

Срещата се проведе на 03.12.2022 г. от 12:00 часа в гр. Благоевград. Присъстващите представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян бяха шест.

Проведе се редовно заседание в Агро – хранителния сектор
Проведе се редовно заседание в Агро – хранителния сектор
November 20, 2022

На 19.11.2022г. в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвета в сектор Здравеопазване
Проведе се редовно заседание на Бизнес съвета в сектор Здравеопазване
November 14, 2022

На 12.11.2022 г. от 11:00 часа в гр. Благоевград на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвета в сектор ВЕИ
Проведе се редовно заседание на Бизнес съвета в сектор ВЕИ
November 14, 2022

На 12.11.2022г. от 13:00 часа в гр. Благоевград на Бизнес съвет в сектор възобновяеми и енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275

Проведе се редовно заседание в Агро – хранителния сектор
Проведе се редовно заседание в Агро – хранителния сектор
November 13, 2022

На 12.11.2022г. в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор. Срещата се проведе в Зала 1 на Търговско промишлената палата в гр. Благоевград.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии
Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии
November 13, 2022

На 12.11.2022 г. от 14:00 часа в гр. Благоевград на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха 7 представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян.