Устойчив туризъм

България

Повече за сектор

Устойчив туризъм

На национално ниво туристическият сектор има голям потенциал за развитие. Разположена на кръстопът, свързващ Изтока и Запада от хилядолетия, България е била дом на много цивилизации, включително на траки, римляни, византийци, славяни, древни българи и османци. В страната има изобилие от исторически и природни забележителности, музеи и манастири, разпръснати на сравнително малка, но транспортно леснодостъпна територия.

Поради наличието на различни културно-исторически забележителности. Към този сектор спадат всички представители на хотелиерството и ресторантьорството, всички фирми предоставящи допълнителни туристически услуги в т.ч. и туристически сдружения и занаятчии.

Област Смолян УТ
България
Устойчив туризъм

Бизнес съвета в сектор Туризъм, сформиран на територията на област Смолян има активно участващи 10 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Хасково УТ
България
Устойчив туризъм

В Бизнес съвета в сектор Туризъм, сформиран на територията на област Хасково има активно участващи 19 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Благоевград УТ
България
Устойчив туризъм

В Бизнес съвета в сектор Туризъм, сформиран на територията на област Благоевград има активно участващи 15 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.