Бизнес съвети в България и Гърция, които градят мостове!

Създаване на партньорство между представители на бизнеса, местните администрации и държавни агенции, с цел намаляване на идентифицираните ограничения, поставени пред предприемачите.

Лого на ИНТЕРРЕГЛого на Interreg
повече за interreg

Заедно можем да решаваме по-успешно проблемите

Гърция и България, две съседни държави с богато минало, които след 90-те години на миналия век, благодарение на Програмата INTERREG „Гърция-България”, навлязоха в епоха на по-тясно сътрудничество.

Главната идея на INTERREG се базира на факта, че съседните държави заедно могат да решават по-успешно различните проблеми, пред които са изправени, отколкото ако се ограничат вътре в границите си. В Програмата насърчаваме дейности, които сближават нашите народи.

Защо да членувам в бизнес съвет?

  • За да имам силата да променям средата за бизнес
  • За да обменям опит и добри практики на трансгранично ниво
  • За да участвам в безплатни обучения по теми, които са насочени към бизнеса
  • За да съм част от трансгранична общност
  • Защото е напълно безплатно
Последни

Новини

Всички новини
Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителната промишленост

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителната промишленост

March 12, 2023

На 11.03.2023 г. от 11:00 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Прочетете новината
В гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил

В гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил

March 13, 2023

На 11.03.2023 г. от 12:00 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците

March 12, 2023

На 10.03.2023г. в град Смолян се проведе заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване

March 21, 2023

На 20.03.2023 г. от 13:00 часа в гр. Банско се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Нови
бизнес съвети

Всички бизнес съвети
Област Хасково
България
Mатериали

В Бизнес съвета в сектор Материали и технологии, сформиран на територията на област Хасково има активно участващи 11 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Смолян
България
Здравеопазване

В Бизнес съвета в сектор Здравеопазване, сформиран на територията на област Смолян има активно участващи 5човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

научете повече

За проекта

Основната цел на проекта е създаването на бизнес съвети в България и Гърция, които да обхващат 7 приоритетни сектора ( Агро-хранителната промишленост, Управлението на отпадъците за рециклиране или енергия, Възобновяема енергия и енергоспестяване, Устойчив туризъм, Здравеопазване, Материали – Технологии, Текстил промишленост). Предвижда се създаването на по един бизнес съвет за всеки приоритетен сектор в Гърция и България районите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун, Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград.

Научете повече