Хранителна индустрия

България

Повече за сектор

Хранителна индустрия

Секторът на Хранителната промишленост обхваща всички производители и търговци, чиято сфера на дейност е свързана със производството на храни и напитки - хлебарство, сладкарство, производство на месни и млечни продукти, плодове, зеленчуци, подправки в т.ч. и животновъдство, както и търговски обекти, търгуващи с хранителни продукти.

Област Смолян АХ
България
Хранителна индустрия

В Бизнес съвета в Агро – хранителен сектор, сформиран на територията на област Смолян има активно участващи 10 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Кърджали АХ
България
Хранителна индустрия

В Бизнес съвета в Агро – хранителен сектор, сформиран на територията на област Кърджали има активно участващи 11 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.

Област Хасково АХ
България
Хранителна индустрия

В условията на най – тежката енергийна криза в последните години, последиците от войната в Украйна и възстановяването на нормалния ритъм на живот след пандемията от Ковид, агро – хранителния сектор среща все по – големи трудности при опазването и отглеждането на качествена продукция, както и реализирането и на пазара.

Област Благоевград АХ
България
Хранителна индустрия

В Бизнес съвета в агро – хранителен сектор, сформиран на територията на област Благоевград има активно участващи 19 човека. По време на заседанията на съвета се дискутират различни казуси и проблеми, касаещи сектора.